CÁC KHÓA HỌC PHA CHẾ TẠI TRƯỜNG WESTERN

Trường dạy pha chế Western thường xuyên tuyển sinh hàng tháng các lớp dạy pha chế với các ca học sáng, chiều, tối phù hợp với các học viên để theo đuổi đam mê nghề pha chế chuyên nghiệp.